Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.onlinebabyshop.hu webáruház látogatói és vásárlói részére

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Baby-paradise Kft., és a Baby-paradise Kft. által a www.onlinebabyshop.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat   igénybe vevő személy vagy szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassa el figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A rendelt termékekkel kapcsolatos problémák Magyarországon a Baby-paradise Kft.- nél intézhetők személyesen, ennek győri üzletében, vagy online.

 

Elérhetőség az info@babyparadise.hu emailcímen.

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A webáruház a www.onlinebabyshop.hu URL alatt érhető el. A webáruházhoz kapcsolódó, az Üzemeltető által üzemeltetett és működtetett további weboldalak a webáruház szerves részét képezhetik, melyek az általa forgalmazott termékekre vonatkozóan tartalmaznak általános felhasználói információkat. A webáruházhoz kapcsolódó további weboldalakról a webáruházban információkhoz juthat. A weboldalakon, illetve a webáruházban megjelent tartalmak felhasználása kizárólag a Felhasználó felelőssége, az ebből eredő esetleges közvetlen vagy közvetett károkért vagy következményekért az Üzemeltető   semminemű felelősséget nem vállal. A Felhasználó az ezzel kapcsolatos felelősséget tudomásul veszi és lemond az ilyen helyzetből származó kártérítési jogáról.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés vagy tájékoztatás nélkül az általa üzemeltetett weboldalakon tartalmi változtatást hajtson végre. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata a https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/ASZF.pdf?v=1703762229 linkről tölthető le.

Üzemeltetőaváltoztatásjogátfenntartja! A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény ("Elkertv.") valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányulószerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti e-kereskedelmiszerződésekrészletesszabályairólszóló45/2014.(II.26.)Kormányrendeletszabályozza.A

www.onlinebabyshop.hu oldalon működő webáruház használata közben és a webáruházban történő vásárlás során a szolgáltató, illetve eladó  szerv a következő:

 

AZ ELADÓ / ÜZEMELTETŐ (Szolgáltató) ADATAI

Név: Baby-paradise Kft. (a továbbiakban: "Baby-paradise")

Székhely: 9030 Győr, Csikostó u. 1/E. Telephely (üzlet): 9026 Győr, Bácsai u. 64. Nyitvatartás: 09.00-15.00 (hétköznap) 09.00-12.00 (szombat)

Cégjegyzékszám: Cg.08-09-022084

A bejegyző bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága Adószám: 23416822-2-08

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12096712-01642918-00100006

Statisztikai számjel:23416822-4649-112-08 Telefonszám: +36 (20) 22 12 852

E-mail: info@baby-paradise.hu

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám:   12402      (Győr Megyei   Jogú   Város jegyzője

43512-2/2012 ügyiratszám alapján);

Adatvédelmi   nyilvántartási   azonosító:      Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatóság        NAIH- 82534/2015

A Baby-paradise nem tagja érdekképviseleti szervnek (kamarának).

A Baby-paradise tárhelyszolgáltatója: Név: Shopify Inc.


Székhely: 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada Elérhetőség: privacy@shopify.com

Weboldal: www.shopify.com

 

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/webáruház.

 

A Baby-paradise elektronikus kereskedelmi szolgáltatása vonatkozásában nem veti alá magát magatartási kódexnek.

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK

 

 • Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban mint „ÁSZF”) a Baby-paradise Kft. (székhelye 9030 Győr, Csikostó u. 1/E., Cégjegyzékszám: Cg.08-09-022084, továbbiakban mint „Eladó” illetve „Szolgáltató”) és a vevő (a továbbiakban mint „Vevő” illetve „Felhasználó”) jogainak és kötelezettségeinek szabályozását tartalmazza az Eladó által működtetett webáruházon keresztül értékesített termékek adásvételével kapcsolatban, és elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, amely az interneten, az elektronikus áruházon keresztül a Vevő és az Eladó között jön létre (a továbbiakban mint „Adásvételi szerződés”).

 

1.2.    Fogalmak

 • Vevő alatt  azt   a   természetes   vagy   jogi   személyt   értjük,   aki   elektronikus   úton   árut rendel   a

www.onlinebabyshop.hu webáruházon keresztül.

 • Az elektronikus megrendelés alatt azt az elektronikus formában elküldött nyomtatványt értjük, amely információt és adatokat tartalmaz a Vevő személyéről, a onlinebabyshop.hu webáruház választékából megrendelt termék/termékek listájáról és ezen termék/termékek teljes vételáráról. Az  elküldött megrendelés Adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat. Az Adásvételi szerződés a Vevő   és   az Eladó között a megrendelésnek az Eladó által elküldött e-mailes visszaigazolásával jön létre. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő igazolja, hogy megismerte a jelen ÁSZF tartalmát. Az elektronikus megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az ÁSZF minden rendelkezését, annak a megrendelés elküldésének napján hatályos állapotában, valamint elfogadja a megrendelt árunak a www.onlinebabyshop.hu webáruházban feltüntetett hatályos árát, mint vételárat.
 • Áru, illetve termék alatt minden olyan termék értendő, amely a onlinebabyshop.hu oldalon kerül bemutatásra és tulajdonságai tekintetében részletes leírásra.

 

2.   A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

 • Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja. A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

 

2.2  Keresés a webáruházban, a KERESŐ modul használata

A webáruház használata során a vevőnek lehetősége van adott termék, vagy termékcsoport keresésére.

A webáruház kezdő oldalán található kereső modul használata esetén a NAGYÍTÓ mező használatával, ennek kitöltésével használható a KERESŐ funkció.

A kezdő oldalon használt kereső funkció esetén a termékek találati sorrendje véletlenszerű, nem rendezett, ezen találatokat a webáruház véletlenszerűen jeleníti meg.

A webáruház SHOP menüpontja alatt megjelenített KERESŐ funkció használata esetén a vevőnek lehetősége van különböző indexált szempontok szerinti keresésekre.

Ezek esetében a találatok sorrendje lehet: -ár szerinti (növekvő vagy csökkenő ár), -népszerűség szerinti (felhasználók szerinti értékelés szerint csillagok szerint), -átlag értékelés szerinti (szöveges), -legújabb (időrendiség alapján). A webáruház kereső funkciója fizetett hirdetéseket nem tartalmaz.

 

 • A termékek webáruházban regisztráció nélkül vásárolhatók

2.3.1.1    Vásárlás regisztráció nélkül

A regisztráció nélkül is végrehajtható a vásárlási folyamat, egyszerűen a vásárlási űrlap kitöltésével és elküldésével. A Webáruházban a regisztráció nélküli vásárlás esetén is a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSzF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Baby-paradise Kft. a vevő személyes adatait az „Adatkezelési szabályzatban” meghatározottak szerint kezelje,   azokat   harmadik feleknek az ott meghatározottak szerint átadja. A jelen ÁSzF és az „Adatkezelési   szabályzat”   ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSzF és az

„Adatkezelési szabályzat” változásait nyomon követi.

 • Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSzF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.
 • A Baby-paradise jogosult a jelen ÁSzF-et és az „Adatkezelési szabályzatot” bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSzF, illetve „Adatkezelési szabályzat” hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított  ÁSzF, illetve „Adatkezelési szabályzat” közzétételre kerül a Webáruház weboldalán.
 • A regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a webáruházban, a vásárlási, megrendelési folyamat közben a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező. A mezők kitöltése után, és a számlázási adatok (amennyiben ezek eltérők) megadása után, a szállítási mód és fizetési mód kiválasztása után a szerződéskötési feltételek elfogadása után történik a megrendelés véglegesítése.
 • A regisztráció nélküli vásárlás esetén, amennyiben a kitöltött űrlap helytelen vagy valótlan adatot

tartalmaz, a Baby-paradise jogosult a megrendelést érvénytelennek nyilvánítani és törölni.

 • Helytelenül vagy hibásan megadott adatokkal történt megrendelésből eredő szállítási vagy egyéb felmerülő többletköltség a Vásárlót

 

3.    VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

 • A vásárlás feltételei és folyamata
  • A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSzF- ben meghatározott módon, Interneten keresztül a onlinebabyshop http://www.onlinebabyshop.hu
  • A Webáruházban azon vevő adhat le megrendelést, aki vásárlóként a valós és érvényes adatait megadta, és a jelen ÁSzF-et és az „Adatkezelési szabályzatot” elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte
  • A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, az a kosárba helyezi, majd ezután a kassza oldalra lép, ahol megadja szállítási  és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.
  • A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSzF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
  • A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Baby-paradise a rendelést visszaigazoló emailben szereplő helyszínen teljesíti.
 • Rendelt mennyiségek

A Baby-paradise Kft. csak háztartásban használatos szokásos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál

ki.

 • A Webáruházban kínált termékek tulajdonságai,termékleírások,árak
  • A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás A Webáruházban kínált termékek minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást a Baby-paradise ügyfélszolgálata nyújt.
  • Az Eladó a lehető legpontosabban igyekszik tájékozatni a Vásárlót a termékleírások, színek és árak tekintetében. Ennek ellenére előfordulhatnak eltérések a valóságtól részben a különböző felhasználói képernyőbeállításoknak, részben az esetleges elírásoknak köszönhetően. Eladó ezért a képernyőn látható színekért felelősséget nem vállal, illetve fenntartja a szöveghibák előzetes figyelmeztetés nélküli javításának jogát az árra vonatkozóan A weboldalon található vásárlási tanácsok és termékbemutató leírások sem egészségügyi termékek esetében, sem egyéb termékek esetén nem értelmezendő egészségügyi, orvosi tanácsnak. Amennyiben a vásárló valamilyen okból nem elégedett a www.onlinebabyshop.hu webáruházban megrendelt termékkel, akkor a csomag kézhezvétele előtt, vagy után jogában áll elállni a szerződéstől az

„Elállás” menüpontban kifejtett módon.


 • A Baby-paradise szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt valamely kapcsolatban kérdése merülne fel, a Baby-paradise Kft. készséggel áll a vevők rendelkezésére.
 • A jogszabály által előírt esetekben és körben a Baby-paradise használati utasítást mellékel a megrendelt termékekhez. Ha a vevő valamely véletlen okból nem kapná kézhez az áruval együtt   a kötelező használati utasítást, azt a Vevő köteles azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezni a Baby-paradise Kft-nek, aki a  használati utasítást pótolja.
 • A vételár mindig a kiválasztott termék információs oldalán feltüntetett ár, amely magyar forintban értendő és tartalmazza az Áfá-t. A feltüntetett ár nem tartalmazza a termék csomagolásával, szállításával járó esetleges költségeket. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Baby-paradise ajánlati kötöttsége nem áll fenn.
 • A Baby-paradise felhívja a vevők figyelmét, hogy a Webáruházban szereplő termékárak eltérhetnek az ugyanezen termékre a Baby-paradise által működtetett üzletekben vonatkozó  áraktól.
 • A Webáruházból rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Baby-paradise fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 • A Baby-paradise nyomatékosan felhívja a vevők figyelmét arra, hogy – noha a Baby-paradise mindent megtesz a feltüntetett árak helyességéért – a Webáruházban szereplő árak adott esetben tévesek lehetnek, amelyért a Baby-paradise Kft. felelősséget nem vállal. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat, valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Baby-paradise Kft. nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Baby-paradise Kft. ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.
 • A Webáruházban szereplő „Akciós” vagy „Időszakos árak” a törvényi feltételek szerint, kihírdetésüktől számítva maximum 30 naptári napos időszakra vonatkoznak, és az Üzemeltető kijelenti és vállalja, hogy minden esetben feltűnteti az „Akciós” és/vagy „Időszakos ár” életbe lépésének dátumát, és az ezt megelőző időszakban érvényes fogyasztói árat abból a célból, hogy a vásárlónak mindenkor legyen összehasonlítási alapja az árengedmény mértékét illetően.

 

4.    A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 • A Webáruházban leadott rendelés a 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a Baby-paradise felé. A szerződés az ajánlat Baby-paradise Kft. általi elfogadásával jön létre.
 • A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését a Baby-paradise Kft. automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefon, Szállítási adatok, Szállítási név, Város / Kerület, Cím, Számlázási adatok,   Számlázási név, Város/Kerület, Cím, Adószám, Megjegyzés.
 • A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a Vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés a Baby-paradise Kft-hez beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Baby-paradise részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló e-mail nem keletkeztet szerződést a Vevő  és a Baby-paradise között.
 • A Baby-paradise a Vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben a Baby-paradise tájékoztatja a Vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre. Az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül visszaigazolja. A hétvégén, vagy ünnepnapon leadott megrendelések az ezt követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.
 • A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Baby-paradise -től az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó nem felel, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg határidőben, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a saját fiókjában fellépő technikai probléma miatt nem tud e-mailt fogadni.

 • A megkötött szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, azt a Baby-paradise nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a Vevő az oldalra belépve nem tudja a
 • A szerződéskötés lehetséges nyelve:
 • A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik
 • A Baby-paradise ezúton is tájékoztatja a Vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, valamint az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 • Adatbeviteli hibák javítása: a rendelés véglegesítését megelőzően a Vevőnek módja van áttekinteni a bevitt Az adatbeviteli hibák kijavítására ekkor a "Vissza" gombbal való visszaléptetéssel és a korábbi oldalakon a hibás adat módosításával van lehetőség. A kosár tartalmának módosítására a "Kosár" oldalon van lehetőség. A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a Vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhez vételét követő 1 munkanapon belül jelezni a Baby-paradise Kft. felé. Ezeket a hibákat a vevő a Baby-paradise Kft. 1. pontban szereplő elérhetőségein, elsődlegesen az info@babyparadise.hu email címen tudja jelezni.

 

5.    SZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS FIZETÉS

 • A rendelt termék / termékek átvétele
  • A vevő a megrendelt terméket személyesen vagy kiszállítás útján veszi át.
  • Személyes átvétel esetén a Vevő a megrendelt terméket a Baby-paradise személyes termékátvételi pontján tudja átvenni, a terméknek az adott átvételi pontra történő beérkezését követően. A terméknek az átvételi pontra történő beérkezéséről a Baby-paradise Kft. email útján értesíti a vevőt. A Vevő személyes átvétel esetén szállítási (fuvarozási) díjat nem köteles fizetni.
  • Kiszállítás esetén a Baby-paradise a megrendelt és kiszállítani kért terméket szállítási díj ellenében – vagy, amennyiben a Baby-paradise Kft. meghatározott feltételek esetén ingyenes kiszállítást vállal, úgy ingyenesen – saját maga, vagy fuvarozó, vagy postai szolgáltató igénybevételével kiszállítja/ kiszállíttatja a Vevő által megjelölt helyre (házhoz szállítás), vagy átvételi pontra. Az ingyenes kiszállítási feltételt a Baby-paradise Kft. bármikor jogosult előzetes értesítés nélkül megszüntetni, mely a már visszaigazolt ingyenes kiszállításokat nem érinti.
  • A szállítási módot (személyes átvétel, házhoz szállítás, szállítási pontra történő szállítás) a vevő a rendelés véglegesítését megelőzően, a rendelés folyamata során választja A szállítási feltételek https://www.onlinebabyshop.hu/pages/szallitasi-es-fizetesi-feltetelek a menüpont alatt találhatók, az aktuális kiszállítási futár-partnercégek és díjak részletezésével. A Baby-paradise Kft. fenntartja a jogot, hogy a partner- futárcégek listáját, és ezen szolgáltatások díját előzetes bejelentéssel bármikor megváltoztathassa. A változások a már visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a Szállítási tájékoztatóra kattintva tájékozódhat. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 • A Baby-paradise külföldre kizárólag egyedi, saját egyéni elbírálása alapján és a költségek előzetes megtérítése mellett szállít termékeket. Külföldi rendelés esetén a vevő minden esetben köteles a vételár és a szállítási költség teljes összegét előre átutalni, a Baby-paradise Kft. kizárólag a teljes összeg megérkezését követően adja át szállításra a  rendelt terméket / termékeket.

 • Az aktuális szállítási díjak a szállítási és fizetési információk alatt, a http://www.babyparadise.hu/index.php/webaruhaz/szallitasi-es-fizetesi-informaciok weboldalon tekinthetők Ezek a díjak kizárólag az ott meghatározott korlátok (így különösen méret, súly) között érvényesek. Amennyiben ilyen korlátok meghatározásra kerülnek, úgy az ezeket meghaladó termékek megrendelése esetén a Baby-paradise Kft. egyedi elbírálás alapján, eseti árajánlatot adhat a szállításra, ilyen esetekre semmilyen körülmények között nem vonatkoznak a hatályban lévő szállítási díjak és ingyenes kiszállítási feltételek. A félreértések elkerülése érdekében: a vevő a korlátokat meghaladó rendelés esetén is jogosult a megrendelt termékeket személyesen, szállítási díj felszámítása nélkül átvenni a Baby-paradise valamely személyes termékátvételi pontján.
 • A Baby-paradise a szállítási díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 • Ha egy Vevőtől azonos napon több rendelés is beérkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vevő a második (harmadik, negyedik ) rendelés leadásakor jelzi, úgy a Baby-paradise Kft. összevonhatja a rendeléseket és ennek megfelelő szállítási díjakat számíthat fel. A Baby-paradise Kft. erre a jóhiszemű együttműködés keretében törekedni fog, azonban a megrendelések összevonására nem köteles, így különösen nincs lehetőség a már szállításra külön-külön feladott rendelések utólagos összevonására.
 • A Baby-paradise által esetlegesen megadott szállítási időpontok kizárólag indikatívak, azok nem konkrét dátumot, időpontot jelölnek, hanem csupán közelítő becslések a Vevő tájékoztatása érdekében. Meghatározott órára történő kiszállítást a Babyparadise Kft. nem vállal.
 • A Baby-paradise gondoskodik arról, hogy Webáruházban rendelt termékeket a Vevő legkésőbb a szerződés létrejöttétől számított 60 (hatvan) napon belül kézhez vehesse (teljesítési határidő).
 • Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.
 • Fizetés
  • A Webáruházban vásárolt termékek vételárát és a kapcsolódó díjakat (pl. szállítási díj) a Vevő legkésőbb a rendelt termékek átvételekor köteles teljes egészében, levonások és visszatartások nélkül
  • Személyes átvétel esetén a fizetés lehetséges (a) banki átutalással oly módon, hogy a teljes fizetendő összeg a rendelt termékek átvételének időpontjában (vagy azt megelőzően) a Baby-paradise bankszámláján banki átutalással teljes egészében jóváírásra kerüljön, vagy (b) készpénzben, vagy (c) bankkártyával a megrendelés pillanatában (OTP bankkártyás rendszerén keresztül SimplePay), valamint (d) a 9026 Győr, Bácsai út 64. szám alatti üzletben történő személyes átvétel esetén bankkártyával.
  • Házhoz szállítás esetén a fizetés lehetséges (a) banki átutalással, amely esetben a Baby-paradise kizárólag a teljes fizetendő összegnek a Baby-paradise bankszámláján történő jóváírását követően köteles a terméket szállításra átadni; vagy (b) utánvéttel, (c) futárszolgálatnál bankkártyás szolgáltatás nyújtása esetén bankkártyával, ez utóbbi futárszolgálattól függő és opcionális lehetőség.
  • A fentiektől eltérően, külföldre (ideértve a más uniós tagállamot is) történő szállítás esetén kizárólag előre, banki átutalással történő fizetésre van lehetőség.
  • Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően, amennyiben a fizetés módja "banki előre átutalás",- előlegbekérőt állít ki, melyre hivatkozással az átutalás beazonosíthatóan elindítható,- és a teljesítéssel egyidőben papír alapú, vagy elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott névre és címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató számlát állítson

 

6. ÁRAK, ENGEDMÉNYEK, AKCIÓK, KUPONOK

Az Baby-paradise Kft. fenntartja a jogot, hogy a webáruházban szereplő termékek árát előzetes bejelentés nélkül, bármikor megváltoztassa.

6.1. AKCIÓK

A webáruházban szereplő termékekre az eladó a törvényi feltétel szerint értékesítési akciót szervezhet, melynek keretében az akcióban szereplő termékek árát megváltoztathatja, ezek árát csökkentheti.

Az akció időtartama minden esetben a termék leírásában szerepel.

Az akciós termékek mind a normál termékkategóriákban, mind az akciós termékkategóriákban megjelennek.


Eladó fenntartja a jogot, hogy termékek árát akción kívül is megváltoztathassa, ilyen esetben,- amennyiben az ár lefelé módosul, úgy ez árcsökkentés keretében valósul meg, mely lehet időszakos, vagy végleges hatályú,- ezekben az esetekben ennek időtartama nem kerül feltüntetésre.

 • ENGEDMÉNYEK

Eladó fenntartja a jogot, hogy vásárlók, vagy ezek bizonyos csoportjai részére egyedi kedvezményeket biztosítson a termékek vételárából. Egyedi vagy csoportos kedvezmények, illetve általános kedvezmények kuponok felhasználásán keresztül biztosíthatók.

 • KUPONOK, ÉS AZOK FELHASZNÁLHATÓSÁGA

A Baby-paradise Kft. fenntartja a jogot, hogy Vevő részére kedvezményeket biztosítson a termékek vételárából kuponkód felhasználásával.

Az eladó által biztosított kedvezmények igénybe vétele nem kötelező, annak eldöntése, hogy Vevő fel kívánja használni az eladó által biztosított kedvezményre jogosító Kupont, a vevő feladata.

Általánosan meghírdetett, adott időszakra vonatkozó kedvezmények mindenki által felhasználhatók. A mindenki számára felhasználható kuponokkal kapcsolatos információk a webáruház kezdő oldalán, jól látható helyen kerülnek feltűntetésre, és megadásra.

Az eladó fenntartja a jogot egyedi kedvezmények biztosítására. A kupon használata nem kötelező érvényű.

Az aktuális, és érvényes kuponkedvezmény a termék/termékek vételárából nem kerül automatikusan levonásra.

Amennyiben a vevő élni kíván a kuponkód kedvezmény lehetőségével, úgy a „KUPONKÓD BEVÁLTÁSA” mezőbe írja be az érvényes kuponkódot.

A fizetés fázisban felhasznált kuponkód segítségével érvényesíthetők a kedvezmények, melyek a termék teljes árából kerül levonásra. A kuponkód használatával levont kedvezmény összege a „Részösszeg” alatti „Kupon” mezőben jelenik meg.

 

Amennyiben egy adott termék esetén egy Kuponkód nem használható,- például már érvényes akciós ár miatt,- úgy a kupon használatakor feltűntetésre kerül, hogy a kuponkód ennél a terméknél nem használható.

 

7.    AZ ELÁLLÁS JOGA ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

 • Az elállás joga
  • A jelen pontban foglalt jogosultságok és kötelezettségek kizárólag azon vevőt illetik meg illetve terhelik, aki: (a) a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és (b) a Webáruházban aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó”).
  • A Webáruházban a Baby-paradise kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatásokat nem. A fogyasztó a termék adásvételére irányuló szerződés esetén jogosult (a) a terméknek, (b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  • A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult elállási jogát
  • A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog (a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; (b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá (c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; (g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; és (h) mindazon egyéb esetekben, amelyekben a vonatkozó jogszabály (45/2014. (II. ) Korm. rendelet) előírásai szerint nem illeti meg elállási jog a  fogyasztót.

 

 • Az elállási jog gyakorlása és következményei
  • Ha a fogyasztó élni kíván a fent meghatározott elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, a

jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Baby-paradise részére. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozat lehet az Elállási Mintanyilatkozat oldalról letölthető mintanyilatkozat, vagy bármely más olyan nyilatkozat, amellyel a fogyasztó valamely konkrét rendeléstől egyértelmű nyilatkozattal eláll.

 • Ha a fogyasztó a 1.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Baby- paradise részére, úgy a fogyasztó határidőben  gyakorolta az  elállási jogát.
 • A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően
 • A Baby-paradise a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.
 • A fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a Baby-paradise 1. pontban feltüntetett, 9030, Győr, Csikostó u. 1/E, vagy 9026 Győr, Bácsai u. 64. szám alatti címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)  a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, a Baby-paradise Kft.-nek ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az elállás kapcsán a termék visszaküldésének költségén kívül a fogyasztót más költség  nem
 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Baby-paradise visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Baby-paradise által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
 • A Baby-paradise jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Baby- paradise a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 • A pénz visszatérítése során a Baby-paradise az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett Ebben az esetben a Baby-paradise Kft. követelheti a szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
 • Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást

 

8.    JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 • A jelen pont határozza meg a Baby-paradise jótállási és szavatossági kötelezettségeinek terjedelmét. További információt a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóban talál.

 

 • Kötelező jótállás

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekori,- vagy azt

megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt - feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti; a jótállásra kötelezett nevét és címét; a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást; azon áru megjelölését, amelyre a jótállás


vonatkozik és a jótállás feltételeit. A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

 • Hibás teljesítés

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az új Ptk. tartalmazza a „hibás teljesítési vélelem” fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez azt jelenti, hogy 12 hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Az áru adásvételére irányuló szerződés esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven (12 hónap) belül felismerésre került, ebben az esetben az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, vagy a hiba szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, amennyiben az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és ez a fogyasztó rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

 • A Baby-paradise Kft-t az értékesített termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv a 151/2003. Korm. rendelet, 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet, és a 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet alapján a termékek ott meghatározott körére jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a Baby-paradise a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
 • Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet és a 270/2020. (VI. 12.) Korm.rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály 1 éves kötelező jótállási időtartalmat 10.000,- Ft és 100.000,-Ft eladási ár között, 2 éves kötelező jótállási időtartalmat 100.001,-Ft és 250.000,- Ft eladási ár között, 3 éves kötelező jótállási időtartalmat pedig 001,-Ft eladás ár felett ír elő. (270/2020. (VI.12.) Kormány rendelet.)
 • Jótállás esetén a Vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
 • A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre:- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),- ha a hiba káresemény következménye (elemi kár, természeti csapás, rongálás),- ha a terméken a vevő (vagy idegen) átalakítást (szakszerűtlen javítást) végzett, - ha a károsodás nem rendeltetésszerű használat következménye (a használati-kezelési utasításban előírtaktól eltérő szakszerűtlen összeszerelés, helytelen használat, helytelen tárolás, szakszerűtlen tisztítás stb.),- a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyet a vásárló már a vásárláskor ismert, és amelyekre a vásárló árengedményt
 • A vásárló jótállásra vonatkozó jogai és kötelezettségei: Jótállás keretébe tartózó hiba esetén a fogyasztó
 • a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három (3) munkanapon belül érvényesítheti csereigényét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három (3) munkanapon túl elsősorban – választása szerint – kijavítást, kicserélést, árleszállítást, vagy vételár-visszatérítési igényt (ún. elállást) követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, kicserélést, árleszállítást vagy elállást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye, - a termék jellegéhez köthető kötelező jótállási időtartamtól függetlenül - a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a fogyasztó a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

 

 • A jótállási igény bejelentése

A jogosult, a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, köteles kifogását a vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére kötelezhető. A bejelentés a vásárlás helyén, a vállalkozás telephelyén, illetve a feltüntetett szervizben történhet.

A szavatosságra, jótállásra vonatkozó hatályos jogszabályok: 151/2003 (IX.22) Korm. rendelet, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, 2013.V. tv. (új Ptk.), 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, 1997. CLV. tv. (Fogyasztóvédelmi tv.), 2012. LV. tv. (Fgytv. módosítása).

Fogyasztói jogvita esetén (ha a fogyasztó nem ért egyet a vállalkozással) a fogyasztó a megyei (illetve fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A vásárolt termékre a jótállási idő eltelte után szavatossági kötelezettség a vételtől számított 2 évig áll fent.

 

 • Önkéntes jótállás (Szerződéses jótállás)

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekori,- vagy azt

megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt - feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. (további részletek 7.2 Kötelező jótállás és 7.2.1.Hibás teljesítés pontban)

A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

 • A Baby-paradise nem köteles önkéntes jótállást vállalni, azt szabad döntése alapján vállalja vagy nem vállalja egy adott termékre. Amennyiben a Baby-paradise az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, az adott termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely, - amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő, - az előírt időtartamnál hosszabb is lehet.
 • A Baby-paradise az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vevő általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.
 • A Baby-paradise az önkéntes jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után

 • Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
 • A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 • Kellékszavatosság

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Amennyiben a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. (további részletek 7.2 Kötelező jótállás és 7.2.1.Hibás teljesítés pontban)

 • A vevő a Baby-paradise hibás teljesítése esetén a Baby-paradise Kft-vel szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
 • Fogyasztói szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem
 • Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • A vevőt – választása szerint – négyféle szavatossági jog illeti meg, kérhet kijavítást vagy kicserélést, árleszállí- tást, vagy vételár-visszatérítési igényt (ún. elállást).

Amennyiben az ezek közül az első kettő (kijavítás vagy kicserélés) vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Baby-paradise számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, vagy a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Baby-paradise költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 • A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Baby-paradise adott
 • A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Baby-paradise Kft-vel.
 • A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Baby-paradise-tól vásárolta (a számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Baby-paradise csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően
 • A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba
 • Amennyiben a Baby-paradise bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is

8.4.10 Ha a vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 • Termékszavatosság
  • A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  • A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
 • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 • A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz a Baby-paradise Kft-vel) szemben A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 • A gyártó, illetve a Baby-paradise kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
  • A gyártónak, illetve a Baby-paradise-nek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  • A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval

 

9.   PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A fogyasztó a termékkel, vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 2212852

Internet cím: https://www.onlinebabshop.hu/

 E-mail: info@baby-paradise.hu

 • A fogyasztó szóban,vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
 • A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
 • Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 • A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre

 • A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat  a   fogyasztó   lakóhelye   szerint   illetékes   járási    hivatalok    látják    el,    ezek    listája    itt található: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  • Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
  • A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 • Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás   következtében   a   vállalkozások   jogsértő   magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
 • A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
 • A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
 • A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését


a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt, a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

10.     A FELELŐSSÉG SZABÁLYAI, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

 • Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért a Baby-paradise nem vállal felelősséget.
 • A vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Baby-paradise nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget  megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 • A Baby-paradise semmilyen formában nem vállal felelősséget a vevő által hibásan megadott adatokból eredendő hibás teljesítésért. Az ebből eredő kára megtérítését a Baby-paradise Kft. azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.
 • A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Baby-paradise Kft. nem vállal felelősséget.
 • A Baby-paradise emellett kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Minden vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Baby- paradise Kft. az erre vonatkozó megkeresés esetén a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 • A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ennek megfelelően a Baby-paradise semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt eseményekkel összefüggésben bekövetkezett károk miatt, függetlenül attól, hogy az alábbi események mely okból következtek be: (a) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat hibája, az adatkapcsolat megszakadása vagy egyéb adathiba. (b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. (c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. (d) Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, és különösen bármilyen adat elvesztése. 13 (e) Bármely szoftver (ideértve a Webáruház honlapját is) hibás működése. (f) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba. (g) Bármely olyan tartalom, amelyet a Webáruházon nem a Baby-paradise Kft., hanem valamely más személy helyezett el (pl. kommentek, hozzászólások).
 • A Baby-paradise nem felelős a vevő semmilyen közvetett vagy  következményi káráért,  ideértve  az

elmaradt hasznot is.

 • A Baby-paradise semmilyen módon nem felelős a vevő számítógépén vagy informatikai berendezésében keletkezett kárért, ideértve az adatlopást, adatvesztést, vírusokat, trójai programokat vagy bármilyen egyéb kártékony kódot és az ezek által okozott kárt is.
 • A Baby-paradise vis maior esetén mindennemű felelősség alól mentesül.

 

11.     SZEMÉLYES ADATOK, ADATBIZTONSÁG, ADATELLENŐRZÉS

 • A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi szabályzatban található. A vevő a jelen ÁSzF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.
 • A Webáruház Apache/PHP/MySQL alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ettől függetlenül, a Baby-paradise javasolja, hogy minden vevő

tegyen meg bizonyos alapvető, legalább az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer és a böngészőprogram biztonsági frissítéseit.

 • A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • Az Internet globális jellegére tekintettel a vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vevőt terheli a  felelősség.
 • A vevő által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Baby-paradise jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Baby-paradise Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 • Amennyiben a vevő a Webáruház valamely oldalán kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Baby-paradise részére. Amennyiben a Baby-paradise Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

12.     MÓDOSÍTÁS

 • A Baby-paradise bármikor szabadon módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket és a vásárlás egyéb feltételeit, illetve szabályait, ideértve a Webáruház honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség  nélkül.
 • Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás közzétételre kerül a Webáruház honlapjára.

 

13.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen ÁSZF rendelkezései 2022. január 01-től érvényesek. A szerződéskötés nyelve: magyar. Az Eladó   az ÁSZF változásának jogát fenntartja. A módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. XVI. Fejezete, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001. évi CVIII. törvény.

 

14.     INFORMÁCIÓK

 • Panaszkezelés: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/Panaszkezeles_00cf6a5c-9fc8-4643-af15-68f469dceff8.pdf?v=1703761088
 • ÁSZF letöltése pdf formátumban: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/ASZF.pdf?v=1703762229
 • Elállási jogról szóló tájékoztató letöltése pdf formátumban:
  https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/Elallasi_jogrol_szolo_tajekoztato.pdf?v=1703760458
 • Elállási nyilatkozat minta letöltése pdf formátumban:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/Elallasi_nyilatkozat.pdf?v=1703760040

 • Jótállási/szavatossági tájékoztató letöltése pdf formátumban:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/szavatossagi-tajekoztato_2022.pdf?v=1703760542

 • Békéltető testületek elérhetőségei:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0796/8866/3369/files/Bekelteto_testuletek.pdf?v=1703760368

 • Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési fórum honlapja:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Győr, 2023. november 14. Baby-paradise Kft.